Cambridge Preparation Centre PDF Drukuj
wtorek, 09 października 2018 10:29
Z wielką przyjemnością informujemy, że ZSO nr 5 w Sosnowcu uzyskało w sierpniu 2018 elitarny międzynarodowy status Cambridge Preparation Centre, co zostało oficjalnie potwierdzone otrzymanym właśnie logo dostępnym wyłącznie dla grona szkół przygotowujących do prestiżowych Międzynarodowych Egzaminów Cambridge z języka angielskiego.
Z dumą prezentujemy nasze świeżo otrzymane logo, które od tej pory będzie obecne na stronie naszej szkoły.

cambridgeJednocześnie informujemy, że trwa nabór do grup egzaminacyjnych na poziomie Starters i Movers. Egzamin planowany jest na sesję letnią w maju 2019. (o zapisach informacja poniżej)
Czym jest status Cambridge Preparation Centre?
Misją Preparation Centres jest nie tylko skuteczne nauczenie uczniów języka angielskiego, ale też potwierdzenie ich umiejętności i postępów certyfikatami Cambridge English.
Egzaminy Cambridge English uznawane są przez 20 000 uniwersytetów, pracodawców i rządów na całym świecie. Uczniowie szkół, których wybrane kursy kończą się egzaminami Cambridge, mają większe szanse na lepszą edukację, a docelowo na lepszą pracę.
Preparation Centre to szkoła, szkoła językowa, uniwersytet, szkoła wyższa lub inna instytucja edukacyjna, która przygotowuje kandydatów do egzaminów Cambridge English, a następnie zgłasza na wybrane przez swoich uczniów egzaminy Cambridge English do autoryzowanego centrum egzaminacyjnego.
Dlaczego warto dołączyć szkołę do prestiżowego grona szkół Preparation Centres?
  • wyróżnienie szkoły na rynku lokalnym

  • nauka praktycznego języka podczas przygotowań do testów i egzaminów

  • zakończenie danego etapu nauki międzynarodowym certyfikatem językowym

  • rzetelna informacja o osiągniętym przez uczniów poziomie językowym

  • jasny i klarowny cel edukacyjny dla szkoły, uczniów i rodziców

Co wyróżnia naszą szkołę jako Preparation Centre?
W tej chwili nasza szkoła oferuje bezpłatne przygotowanie do egzaminów Cambridge YLE na poziomie Starters (III-IV kl) oraz na poziomie Movers (IV-VI kl) w ramach zajęć pozalekcyjnych. Nabór do obu grup trwa do 20 października 2018, potem rozpoczynamy zajęcia przygotowawcze. Chętne osoby proszone są o kontakt z koordynatorem programu British Council Addvantage p. Magdaleną Nycz, która prowadzi zajęcia w obu grupach przygotowujących się do egzaminu. Przygotowania do egzaminów są prowadzone na bazie autentycznych materiałów egzaminacyjnych z British Council w Katowicach oraz Cambridge Assessment English, na Fb założone są dwie grupy dla rodziców kandydatów zdających egzaminy w roku 2019. Wszelkie materiały dodatkowe i informacje są tam przekazywane na bieżąco.
Dlaczego właśnie u nas?
A dlatego, że mamy wspaniałe wyniki z poprzedniego egzaminu, który odbył się w maju 2018 Uśmiech
W grupie egzaminacyjnej Starters znalazło się 14 osób, z których aż 12 uzyskało same najwyższe noty ze wszystkich trzech części egzaminu, dwie pozostałe uzyskały bardzo nieznacznie niższą ocenę z jednej części egzaminu.
Tak wyglądały nasze certyfikaty ( 15 tarcz bez danych osobowych – RODO!!!) :

cert1cert2

Egzaminy Cambridge YLE składają się z trzech części:
  • Listening (słuchanie)

  • Reading & Writing (czytanie i pisanie)

  • Speaking (mówienie)
Każda część egzaminu oceniana jest na maksymalnie 5 tarcz, więc z całego egzaminu można ich uzyskać aż 15. Taki właśnie wynik uzyskało 12-tu naszych kandydatów w jednej sesji egzaminacyjnej.
Nasza obecność w programie Addvantage umożliwia uczniom ZSO nr 5 zdawanie egzaminów na terenie szkoły, w znanych i przyjaznych warunkach. Program ten gwarantuje również niższy koszt egzaminu (jedyny koszt, który ponoszą kandydaci), dostępny jedynie dla centrów przygotowawczych Cambridge.
To wszystko mamy u siebie, bez wysokich kosztów kursów przygotowawczych, które oferują szkoły językowe Uśmiech


amer