PŁATNOŚĆ ZA OBIADY- Grudzień 201 PDF Drukuj
poniedziałek, 03 grudnia 2018 13:41
Płatność za obiady w grudniu wynosi: 45,00 (15 dni x 3,00 = 45,00;
słownie: czterdzieści pięć).
Przypominamy o konieczności dokonywania wpłat w formie przelewu bankowego,
na nr konta:
47 1020 2313 0000 3802 0579 6828
do 10 grudnia 2018.
W związku z okresem przedświątecznym szczególnie prosimy o terminowe wpłaty, ponieważ okres rozliczeniowy jest krótszy.
Przelewy dokonane po terminie będą obciążone odsetkami ustawowymi.
Uczniowie, którzy mieli odpisy w poprzednim miesiącu, których rodzice dokonali innej wpłaty niż podana lub przelali pieniądze po terminie, otrzymają karteczki z kwotą do wpłaty.
Bardzo prosimy o dokonywanie przelewu w wysokości podanej kwoty.
Serdecznie dziękujemy.