Harmonogram zakończenia roku szkolnego PDF Drukuj
poniedziałek, 22 czerwca 2020 12:12
Szanowni państwo,

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo uczniów i zachowanie wytycznych GIS informujemy, iż odbiór świadectw nastąpi w trybie indywidualnym za wyjątkiem wykazanych w harmonogramie klas.
Uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni pozostałych klas, niewskazanych w poniższym harmonogramie, mogą odebrać świadectwa we wrześniu lub w indywidualnych przypadkach w sekretariacie szkoły w dniach od 26.06.2020 – 03.07.2020 w godz. od 9.00 – 13.00.

Harmonogram rozdania świadectw

Klasa 8a 09.00 – 09.45 - sala gimnastyczna
Klasa 8b 09.15 – 10.00 - świetlica
Klasa 8c 10.00 – 10.45 - sala gimnastyczna
Klasa 8d 10.15 – 10.40 - sala 17
Klasa 8e 10.15 – 10.40 - sala 26
Klasa 8f 10.15 – 10.40 - świetlica
Klasa 3a 11.00 – 11.45 - sala gimnastyczna
Klasa 3d 10.00 – 10.30 - cz. rehabilitacyjna

Zespół Kierowniczy ZSO nr 5 w Sosnowcu