Informacje na temat koncepcji budowy basenu PDF Drukuj

elewacja

 

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu o krytą pływalnię z basenem pływackim, brodzikiem dla dzieci oraz basenem rehabilitacyjnym. Koncepcja zakłada wykorzystanie basenu w godzinach funkcjonowania szkoły jako obiektu dla potrzeb zajęć szkolnych dla uczniów naszej i okolicznych szkół. Wieczorami i weekendowo obiekt będzie dostępny dla wszystkich chętnych. Prosimy o zapoznanie się z poniższym opisem koncepcji rozbudowy szkoły i poparcie nas w naszych dążeniach.

 

Wizualizacja 

2

 

 3

4

1

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi to placówka położona w Sosnowieckiej dzielnicy Zagórze przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46. W skład zespołu od września 2000r wchodzi Szkoła Podstawowa nr 38 im. T. Kościuszki, Gimnazjum nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny.

  Obecnie w zespole uczy się 622 dzieci. Uczniowie ze względu na wielorakie dysfunkcje w tym narządu ruchu, wad postawy korzystają z wielu zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych. Dopełnieniem kompleksowej pomocy niesionej naszym podopiecznym byłyby zajęcia rehabilitacyjne w basenie.

   Od początku istnienia szkoły tj. lat osiemdziesiątych zakładano budowę basenu przy naszej szkole. Niestety plany nie zostały zrealizowane.

  Obecne władze miasta pochylając się nad potrzebami uczniów, młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych, społeczności lokalnej, mieszkańców miasta Sosnowca podjęły decyzję o realizacji projektu - marzenia wielu osób.

   Koncepcja zakłada rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu o krytą pływalnię z basenem pływackim, brodzikiem dla dzieci oraz basenem rehabilitacyjnym.

Zaprojektowano w obiekcie następujący zestaw atrakcji:

 • główną nieckę pływacką o wymiarach 25 x 16,5m z 8 torami umożliwiającymi organizowanie międzyszkolnych zawodów o powierzchni 412,50 m2.
 • nieckę dodatkową rekreacyjną – rehabilitacyjną o powierzchni 100,58 m2
 • brodzik dla dzieci o powierzchni 14,63 m2
 • saunarium z sauną fińską i sauną turecką, basenem schładzającym oraz natryskami,

Brodzik dla dzieci zaplanowano wyposażyć w szereg atrakcji urozmaicających kąpiel najmłodszych użytkowników poprzez zainstalowanie zjeżdżalni prostej typu "SŁOŃ", oraz parasola wodnego typu "GRZYBEK" a także armatek wodnych – ręcznych.

Basen rekreacyjny zaprojektowano w sposób umożliwiający rehabilitację jak również rekreacyjne wykorzystanie - wyposażenie:

 • masaż karku szeroki,
 • masaż karku wąski,
 • gejzer,
 • leżanki z masażem powietrzno-wodnym,
 • siedziska z dyszami masażu podwodnego i powietrznego,
 • oświetleniem podwodnym,
 • wydzielony tor do nauki pływania,

  Projektowany obiekt zlokalizowano na wolnym terenie boisk i terenów zielonych, pomiędzy głównym budynkiem szkoły i ul. Bohaterów Monte Cassino. Połączenie budynków będzie w miejscu klatki schodowej i korytarza trzykondygnacyjnej części istniejącego budynku ZSO nr 5 w Sosnowcu. Jest to najlepsze miejsce zarówno pod względem użytkowym jak i technicznym. Główne wejście do projektowanej rozbudowy zlokalizowano bezpośrednio z chodnika ul. Bohaterów Monte Cassino, dzięki czemu w łatwy sposób można dostać się do obiektu z dużego parkingu zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy. Komunikacja wewnętrzna łączy oba obiekty poprzez istniejącą klatkę schodową szkoły i bezpośrednie przebicie na drugim piętrze z korytarza szkoły. Dodatkowo planuje się wyposażenie istniejącego budynku szkoły w dźwig osobowy umożliwiający obsługę wszystkich poziomów połączonych obiektów w miejscu ich połączenia poprzez przelotowe drzwi dźwigu.

  Pływalnia posiadać będzie narożnikowo zlokalizowane, zadaszone, wejście, na poziom parteru bezpośrednio z poziomu istniejącego chodnika ul. Bohaterów Monte Cassino. Poziom parteru obiektu jest nieznacznie wyniesiony ponad istniejący teren chodnika ul. Bohaterów Monte Cassino oraz znacznie wyniesiony ponad istniejący teren boisk szkolnych.

  Na terenie działki w sąsiedztwie omawianego obiektu istnieją drzewa rosnące wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino. Częściowo planuje się wycinkę istniejących drzew, kolidujących z zamierzeniem projektowym. Docelowo zagospodarowanie terenu będzie przewidywało zadrzewienie i uatrakcyjnienie terenów przyległych do pływalni poprzez ozdobne gatunki drzew i krzewów oraz rekultywację istniejących i wykonanie nowych trawników.

 

 

Kolorystyka elewacji - pdf 19.27 MB

Przekrój AA - pdf 1.53 MB

Przekrój BB - pdf 1.03 MB