Dokumenty Szkolne PDF Drukuj
 • Statut ZSO Nr 5 w Sosnowcu - pdf 2.19 MB
 • Regulamin Frekwencji - doc 34 KB
 • Polisa - pdf 135Kb
 • Program wychowawczo- profilaktyczny doc 306.5 KB
 • Przedmiotowy System Oceniania z Religii - pdf 105.44 Kb
 • Przedmiotowy System Oceniania z Wychowania fizycznego - pdf 140.42 Kb
 • Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki - docx 29.52 KB
 • Przedmiotowy System Oceniania z Języka polskiego - pdf 369.55 Kb
 • Przedmiotowy System Oceniania z Języka angielskiego i niemieckiego-doc 57.5 KB
 • Przedmiotowy System Oceniania z historii docx 19.47 KB
 • Przedmiotowy System Oceniania z WIEDZY o SPOŁECZEŃSTWIE docx 19.07 KB
 • Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotów przyrodniczych pdf 418.21 KB
 • Przedmiotowy System Oceniania w I Etapie Kształcenia - pdf 369.55 Kb
 • Procedura uzyskiwania karty rowerowej i motorowerowej - pdf 88.83 Kb
 • Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej - pdf 335.8Kb
 • Regulamin szkolnego systemu badania osiągnięc edukacyjnych uczniów -pdf 1.26 MB
 • Regulamin Biblioteki pdf 292.12 KB
 • Regulamin Czytelni pdf 61.34 Kb
 • Regulamin ICIM pdf 119.94 KB
 • Regulaminy Konkursów organizowanych w Bibliotece pdf 166.61 Kb
 • Regulamin świetlicy szkolnej pdf 193.55 KB
 • Regulamin stołówki szkolnej pdf 203.09 KB
 • Regulamin wycieczek szkolnychpdf 975.9 KB
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej pdf 255.59 KB

Do odczytania dokumentu niezbędny jest program