Ośrodek Szkolno Rehabilitacyjny PDF Drukuj
poniedziałek, 08 stycznia 2007 18:33
  Ośrodek Szkolno – Rehabilitacyjny w Sosnowcu powstał 30 lipca 1991 roku na mocy porozumienia między Kuratorem Oświaty i Wychowania w Katowicach a Zarządem Miasta Sosnowca. Duży wkład w powstanie Ośrodka włożyli rodzice dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, którzy byli zrzeszeni w Kole Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sosnowcu. Następnie uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 4 września 1991 roku uchwalono statut Ośrodka, czyli cele i zadania placówki oraz organizację nauczania, wychowania i usprawniania dzieci uczęszczających do Ośrodka. Otwarcie placówki odbyło się 18 listopada 1991 roku.
Image
  Placówka na przestrzeni wieloletniej działalności rozwijała się i wzbogacała o nowoczesny sprzęt do rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii, o pomoce dydaktyczne oraz terapeutyczne. Z roku na rok pojawiało się również coraz więcej uroczystości i imprez organizowanych na terenie placówki, jak również poza nią.
 
  W związku z reformą oświaty od września 2001 roku Ośrodek został włączony do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi.
Poprawiony: wtorek, 09 stycznia 2007 10:31