Oddziały Ośrodka Szkolno Rehabilitacyjnego PDF Drukuj
poniedziałek, 08 stycznia 2007 19:04
  Do Ośrodka przyjmowane są dzieci niepełnosprawne umysłowo i fizycznie. W zależności od stopnia upośledzenia umysłowego oraz wieku dzieci kierowane są do różnych oddziałów. Na terenie Ośrodka funkcjonują:
 • Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy, do którego przyjmowane są dzieci głęboko upośledzone umysłowo. W zespole może być maksymalnie czworo dzieci ze względu na specyfikę pracy. Praca z dziećmi polega głównie na usprawnianiu zaburzonych funkcji i sprawności oraz kształtowaniu samodzielności, a jej celem jest stworzenie optymalnych warunków dla wspomagania ich rozwoju psychofizycznego. Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego oraz wykwalifikowaną pomoc.
 • Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nie ma określonej maksymalnej liczby dzieci w takim zespole. Również tutaj zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego oraz pomoc. W zespole prowadzone są zajęcia edukacyjne, a dzieci po każdym semestrze są oceniane opisowo.
 • Przedszkole, w którym uczą się dzieci z upośledzeniem umysłowym lekkim i umiarkowanym mające zaburzenia w rozwoju ruchowym, słuchu, widzenia i mowy. Zajęcia mają charakter edukacyjny oraz terapeutyczny. Od października 2002 roku praca w grupie prowadzona jest w oparciu o autorski program terapeutyczny "Poznaję siebie", który opracowały nauczyciel przedszkola oraz logopeda.
 • Klasy szkoły podstawowej, których uczniowie mają zdiagnozowane różne rodzaje niepełnosprawności, włącznie z upośledzeniem umysłowym. Naukę prowadzą nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele przedmiotów z ukończoną oligofrenopedagogiką.
 • Klasy gimnazjalne, gdzie uczą się dzieci z upośledzeniem umysłowym i sprzężeniami. Zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotów z ukończoną oligofrenopedagogiką.
Na terenie Ośrodka znajdują się również:
 • świetlica,
 • rehabilitacja,
 • gabinet pielęgniarki.
Uczniowie objęci są dodatkowo opieką:
 • lekarza pediatry - specjalisty neurologii dziecięcej
 • psychologa
 • pedagoga
 • logopedy.
Ośrodek zapewnia również przewóz dzieci własnym busem.
Poprawiony: poniedziałek, 08 stycznia 2007 19:12