Świetlica Szkolna Specjalna - Informacje Ogólne PDF Drukuj
czwartek, 07 lutego 2019 00:00
„Mów dziecku, że jest dobre, że potrafi…
Dziecko niepełnosprawne? Kto to taki?”

Wychowawcy świetlicy specjalnej:
mgr Joanna Wajda-Kurdziel
mgr Elżbieta Leks
mgr Beata Matuszczyk


Świetlica specjalna czynna jest w godzinach: 6.45-16.30. Obejmuje swoją opieką większość uczniów niepełnosprawnych uczących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5.
Podczas pobytu w świetlicy uczniowie mają możliwość odpoczynku po nauce, rozwijania swoich zainteresowań, aktywnego spędzania czasu, relaksacji. Organizowane przez nauczycieli - wychowawców zajęcia są dostosowane do pór roku, kalendarza szkolnego, świąt i uroczystości a przede wszystkim do potrzeb i możliwości samych wychowanków.


W świetlicy szkolnej prowadzone są następujące zajęcia:

 • plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,

 • muzyczne,

 • relaksacyjne,

 • czytelnicze,

 • ruchowe z elementami choreoterapii,

 • integracyjne,

 • tematyczne wg rocznego planu pracy.

Nauczyciele wychowawcy organizują w świetlicy corocznie konkursy tematyczne.
W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Świetlic Szkolnych "Mega Misja" organizowanym przez Fundację Orange. W ramach programu uczniowie poznają m.in.:
 • zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i informacji on-line,

 • podstawy komunikacji i netykiety,

 • aspekty ochrony prywatności w sieci i prawa w mediach,

 • wskazówki dotyczące tworzenia i prezentowania własnych dzieł w sieci,

 • pomysły na kreatywne korzystanie z nowych technologii,

 • sposoby na twórcza pracę.

Przebieg zadań w programie Mega Misja oparty jest na sfabularyzowanej historii. Dzieci przenoszą się do cyfrowego laboratorium, gdzie czekają na nie pełne przygód misje. Razem z animowanymi bohaterami nauczą się sprawnie poruszać w wirtualnym świecie, by chronić laboratorium przed niesfornym Psotnikiem.
Świetlica szkolna uczestniczy także w Ogólnopolskim Programie „Uczymy dzieci programować”. To program edukacyjny, którego celem jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat. Daje to dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej, tworzenia czegoś dla dobra ogółu ale z poszanowaniem praw jednostki. Program ten uczy dzieci zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z wirtualnej maty do kodowania oraz robotów Ozobot.

Poprawiony: piątek, 08 lutego 2019 10:44