Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020 PDF Drukuj


Początek roku szkolnego: 2 września 2019 r.

Konferencja - plan nadzór pedagogiczny rok szkolny 2019/2020r. - 11.09. 2019 r. godz. 15. 30

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r. – 31 grudnia 2020r.

Zespoły oceniające: 07,08 01.2020 r.

Konferencja zatwierdzająca wyniki po I semestrze: 27.01.2020 r.

Konferencja podsumowująca I semestr: 30.01.2020 r.

Ferie zimowe: 13.01.2020– 24.01.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 09.04.2020 – 14.04.2020 r.


Egzamin ósmoklasisty:------------------------ W szkołach dla dzieci i młodzieży
oraz w
szkołachdla dorosłych,
w których nauka kończy się
w
semestrze wiosennym

W terminie

głównym

1.język polski –21 kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00

2.matematyka –22 kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00W terminie

dodatkowym

1. język polski –1 czerwca 2020r. (poniedziałek)–godz. 9:00

2. matematyka –2 czerwca 2020r.(wtorek)–godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –3 czerwca 2020r.(środa)–godz. 9:00Boże Ciało –11.06.2020 r.


Zespoły oceniające: 8,9 06.2020r.

Konferencja klasyfikująca końcowo roczna: 17.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego: 26 czerwca 2020 r.

Konferencja podsumowująca: 29.06.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – brak


TERMINARZ ZEBRAŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. I-III, Oddział 1 dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ZRW – poniedziałki godz. 17.00

I SEMESTR

Zebrania

Konsultacje

9 września 2019

21 październik 2019

18 listopada 2019

16 grudzień 2019

28 styczeń 2020

-


II SEMESTR

Zebrania

Konsultacje

23 marca 2020

24 luty 2020

18 maja 2020

27 kwietnia 2020


SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV - VIII, wtorki godz. 17.00I SEMESTR

Zebrania Konsultacje

10 września 2019

22 październik 2019

19 listopada 2019

17 grudzień 2020

29 styczeń 2020

-II SEMESTR

Zebrania Konsultacje

24 marca 2020


25 luty 2020


19 maja 2020
28 kwietnia 2020