Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018 PDF Drukuj
Początek roku szkolnego: 3 września 2018 r.

Konferencja - nadzór pedagogiczny rok szkolny 2018/2019r. - 13.09. 2017 r. godz. 15. 30

Zimowa przerwa świąteczna: 24 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Zespoły oceniające: 14,15,16, 01.2019 r.

Konferencja zatwierdzająca wyniki po I semestrze: 23.01.2019 r.

Konferencja podsumowująca I semestr: 30.01.2019 r.

Ferie zimowe: 11.02.2019 – 24.02.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 – 24.04.2019 r.

Egzamin ósmoklasisty:


  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie

głównym

1. język polski –15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - godz. 9:00

2. matematyka –16 kwietnia 2019 r.(wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny –17kwietnia 2019 r.(środa) – godz. 9:00

W terminie

dodatkowym

1. język polski –3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka –4 czerwca 2019 r.(wtorek) – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny –5 czerwca 2019 r.(środa) – godz. 11:00

Egzamin gimnazjalny:

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w

szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w

semestrze wiosennym

W terminie

głównym
1. część humanistyczna –10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019r.(czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r.(piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie

dodatkowym
1. część humanistyczna - 3 czerwca 2019 r.(poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.(wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny –5 czerwca 2019 r. (środa)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00Boże Ciało – 20.06.2019 r.

Zespoły oceniające: 3,4,5 06.2019r.

Konferencja klasyfikująca końcowo roczna: 12.06.2018 r.

Zakończenie roku szkolnego: 21 czerwca 2019 r.

Konferencja podsumowująca: 24.06.2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 2 listopada 2018, 2 maja 2019,
TERMINARZ ZEBRAŃ
SZKOŁA PODSTAWOWA kl. I-IV, Oddział 1 dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ZRW – poniedziałki godz. 17.00

I SEMESTR


Zebrania

Konsultacje

17 września 2018

15 październik 2018

12 listopada 2018

10 grudzień 2018

28 styczeń 2019

-

II SEMESTR

Zebrania

Konsultacje

11 marca 2019

-

16 maja 2019

-


SZKOŁA PODSTAWOWA kl. V - VIII, i III GIM wtorki godz. 17.00

I SEMESTRZebrania Konsultacje

18września 2018

16 październik 2018

13 listopada 2018

11 grudzień 2018

29 styczeń 2019

-


II SEMESTR


Zebrania Konsultacje

12 marca 201917 maja 2019