Bezpieczeństwo w Sieci Internet PDF Drukuj
Internet stanowi niezmierzone źródło wiedzy i pomysłów z niemal każdego kraju na Ziemi. Zawiera przekrój informacji poświęconych zagadnieniom z każdej dziedziny nauki. Dostarcza niesamowitej rozrywki i ciekawych doświadczeń.
Stanowi on doskonałe narzędzie, dzięki któremu dzieci i młodzież mogą powiększyć swoją wiedzę o świecie, utrzymywać kontakty z przyjaciółmi oraz poszerzać swój krąg znajomych.
Niestety, Internet niesie również zagrożenia. Dzieci w każdym wieku są podatne na niebezpieczeństwo płynące z tej strony, poczynając od chwili, gdy nauczą się korzystać z Internetu, przez cały okres dojrzewania.
W związku z powyższym w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Sosnowcu  przystąpiono do napisania i wdrożenia programu profilaktycznego „Bezpieczeństwo  dzieci i młodzieży w sieci”, skierowanego do całej populacji uczniowskiej ze względu na realizację planu rozwoju, który w procesie edukacyjnym i wychowawczym uwzględnia stały kontakt i pracę ucznia z komputerem już od klasy pierwszej.
Program profilaktyczny „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci” zatem przewiduje przede wszystkim zapoznanie uczniów z aktualną wiedzą na temat zalet i zagrożeń wynikających z postępu cywilizacyjnego, dostosowując treści do możliwości uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych, ale również kierowany jest do rodziców, którzy powinni mieć też świadomość uczestnictwa swojego dziecka w procesie, jakim jest stawanie się odpowiedzialnym użytkownikiem, który dokonuje własnych wyborów korzystając z sieci Internet.
Do obecnej chwili zrealizowano 8 z 18 zadań znajdujących się w założeniach programu przewidzianego na lata 2008- 2010. W realizacji programu uczestniczą nauczyciele informatyki, bibliotekarze, wychowawcy klas.
  1. Przygotowano ulotki informacyjne dla rodziców na temat bezpiecznego korzystania z Internetu przez ich dzieci
  2. Umieszczano folder informacyjny na stronie biblioteki szkolnej na temat Dnia Bezpiecznego Internetu
  3. Przystąpienie Szkoły do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu
  4. Zredagowano, przeprowadzono i opracowano ankiety dla uczniów klas IV-VI SP i I –III Gimnazjum na temat „Bezpieczny Internet”
  5. Rozpowszechniono ulotki informacyjne  dla rodziców, przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa w Internecie.
  6. Przygotowano materiały edukacyjne dla uczniów:
    1. Jak być bezpiecznym w Internecie – wskazówki dla dzieci.
    2. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu – dla nastolatków