Projekt "Pewniak" PDF Drukuj

pewniak

  Nauczyciele nauczania początkowego naszej szkoły podnoszą kompetencje zawodowe poprzez udział w projekcie skutecznej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci "PEWNIAK – Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu". Celem projektu "Pewniak" jest:

  • Upowszechnianie założeń systemu oświaty wśród nauczycieli, rodziców, organów prowadzących
  • Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do stawiania trafnej diagnozy gotowości szkolnej dzieci
  • Zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami. Formami i środkami pracy z dziećmi, szczególnie dziećmi z deficytami lub zaburzeniami rozwojowymi
  • Pomoc szkołom w organizacji warunków pracy i opiece nad dziećmi 6-letnimi