Szkoła Bez Przemocy PDF Drukuj

  Nasza szkoła przystąpiła do VI edycji Programu społecznego "Szkoła bez przemocy". Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w szkole przez zwiększenie świadomości problemu oraz zmianę postaw wobec przemocy.