Zebrania z Rodzicami w Szkole Podstawowej PDF Drukuj

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. I-III, Oddział 1 dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ZRW – poniedziałki godz. 17.00

I SEMESTR

Zebrania

 

Konsultacje
12 września 2016           17 październik 2016
21 listopada 2016   12 grudzień 2016
10 styczeń 2017    

 

 II SEMESTR

Zebrania

  Konsultacje
20 marca 2017           20 luty 2017
15 maja 2017   24 kwietnia 2017
     

 

SZKOŁA PODSTAWOWA kl. IV - VI, Oddział 2, 3 dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – wtorki godz. 17.00

I SEMESTR

Zebrania

  Konsultacje
13 września 2016           18 październik 2016
22 listopada 2016   13 grudzień 2016
10 styczeń 2017    

 

II SEMESTR

Zebrania

          Konsultacje
21 marca 2017   21 luty 2017
16 maja 2017   25 kwietnia 2017